Υπηρεσίες

ΥΑΔΕΣ Facility Services

Νέα επίπεδα ποιότητας στον επαγγελματικό καθαρισμό!

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ  1801:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004

Ανθρώπινο δυναμικό

Θεωρύμε το ανθρώπινο δυναμικό εξαιρετικής σημασίας παράγοντα για τη σωστή παροχή υπηρεσιών!

 

Υπηρεσίες

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services  με την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, τη χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας και καινοτόμων μεθόδων καθαρισμού, δημιουργεί συνεχώς νέα επίπεδα ποιότητας στον επαγγελματικό καθαρισμό, παρέχοντας εξαιρετικές υπηρεσίες.

Καθαρισμοί συντήρησης – Καθημερινοί καθαρισμοί
Αφορά προγραμματισμένες καθημερινές εργασίες, μέσω αυστηρά τηρούμενου προγράμματος, με σκοπό τη διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου καθαριότητας στον χώρο.

 
• Πλήρες Πρόγραμμα καθαριότητας.
• Εναλλακτικά προγράμματα καθαρισμού.
• Εξειδικευμένες εργασίες.
• Περιοδικές συντηρήσεις.

Αρχικοί καθαρισμοί εγκαταστάσεων
Αρχικές εργασίες καθαρισμού πριν την εγκατάσταση του πελάτη, που απαιτούν ειδικά μηχανήματα, υλικά, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, με σεβασμό προς τις εγκαταστάσεις και τα υλικά κατασκευής τους.

 
• Καθαρισμός  κουφωμάτων- αλουμινίων, καθαρισμός  μη εμφανών σημείων, καθαρισμός  δαπέδων και επίπλων με ειδικά μηχανήματα, απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων και άλλων υλικών, απομάκρυνση  σκληρών ρύπων.
• Διασφάλιση αποφυγής ζημιών προς τις νέες εγκαταστάσεις.
• Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης έργου.

Καθαρισμοί Υαλοπινάκων, Ορθομαρμαρώσεων, Λοιπόν επενδύσεων κτιρίου.
Μέθοδοι, απόλυτα ασφαλείς και πιστοποιημένες για την ασφάλεια του προσωπικού.
 

• Εφαρμογές σύμφωνα με τις  ανάγκες του έργου αλλά και την μελέτη κόστους της εγκατάστασης.

Παροχή & Διαχείριση αναλωσίμων υλικών Υγιεινής

• Δυνατότητα παροχής όλων των υλικών προσωπικής υγιεινής.
• Δυνατότητα παροχής εξοπλισμού για την μείωση κατανάλωσης ειδών προσωπικής υγιεινής.
• Εξασφάλιση άριστης ποιότητας υλικών, έλεγχος κόστους, διασφάλιση ετήσιας δαπάνης.

Διαχείριση Απορριμμάτων

• Ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης  απορριμμάτων.
• Διαχείριση αποβλήτων.
• Διασφάλιση κανόνων και πιστοποίησης Περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Κινητά Συνεργεία Καθαρισμού
Ομάδες πλήρως εξοπλισμένων συνεργείων για άμεσες επεμβάσεις και εκτέλεση ειδικών εργασιών. Αμεσότητα και ταχύτητα επέμβασης για έκτακτες ανάγκες.

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services κατανοώντας την σπουδαιότητα ομαλής λειτουργίας μιας εγκατάστασης, σε όλους τους τομείς που αποτελούν την σύγχρονη ανάγκη συντήρησης της, παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών.

Διαχείρηση παρασίτων

H σπουδαιότητα των εργασιών αυτών και οι ανάγκες αντιμετώπισης προβλημάτων με γνώμονα την δημόσια υγεία έχει ωθήσει την εταιρεία μας στην δημιουργία τμήματος για την εκτέλεση και παρακολούθηση των παραπάνω εργασιών.

Η ομάδα εργασιών μας  αποτελείται από ειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, που μέσα από τα ειδικά προγράμματα ελέγχου παρασίτων, δίνουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.  Για όλες μας τις εργασίες, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εγκεκριμένα σκευάσματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι παρεχόμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

• Απεντομώσεις

Για την καταπολέμηση των ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων χρησιμοποιούμε τις εξής μεθόδους:  ψεκασμός με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης, ψεκασμός με μηχάνημα υψηλής πίεσης,  χρήση gel για κατσαρίδες, νεφελοψεκασμός και υποκαπνισμός. Χρήση ηλεκτρικών συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων με UVA και φερομονικών παγίδων σύλληψης.

• Μυοκτονίες

Για την καταπολέμηση των τρωκτικών χρησιμοποιούμε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας στους οποίους τοποθετούμε μυοκτόνα σκευάσματα, η τοποθέτηση τους σε κρίσιμα σημεία στοχεύει  στη δημιουργία ζωνών προστασίας. Ενώ σε χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση δολωμάτων π.χ. χώροι παραγωγής τροφίμων, χρησιμοποιούμε παγίδες σύλληψης με κολλητική επιφάνεια και μη τοξικά δολώματα ανίχνευσης.

• Απολυμάνσεις

Σε ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους, όπως σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α η υγειονομική  επέμβαση με κατάλληλα σκευάσματα καθίσταται αναγκαία προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης λοιμωδών νοσημάτων. Με την απολύμανση επιτυγχάνεται η μείωση του μικροβιακού φορτίου σε ασφαλή επίπεδα με την χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων από τον ΕΟΦ.

• Απώθηση Πτηνών – Ερπετών

Η απώθηση πτηνών γίνεται με την τοποθέτηση απωθητικών ακίδων, ειδικού πλέγματος απώθησης ή με συσκευές υπερήχων.  Ενώ η απώθηση των ερπετών γίνεται με ψεκασμό ειδικών σκευασμάτων ή την χρήση κατάλληλων απωθητικών σκευασμάτων.


Με την ανάθεση της προστασίας των εγκαταστάσεων σας από παράσιτα στην ΥΑΔΕΣ Facility Services, σας παραδίδουμε πλήρη Φάκελο Ελέγχου & Καταπολέμησης  Παρασίτων. Μετά το τέλος της κάθε εφαρμογής ο φάκελος συμπληρώνεται με  το πιστοποιητικό εργασιών και την έκθεση με τις παρατηρήσεις-προτάσεις.

 

Υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services προσφέρει ευέλικτα προγράμματα  σχεδιασμού, διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου.  Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες και τεχνικοί, τα σύγχρονα μηχανήματα και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται διασφαλίζουν έργα πρασίνου υψηλής ποιότητας και αισθητικής, προσαρμοσμένα στην αρχιτεκτονική και τις απαιτήσεις κάθε χώρου.


Προγράμματα μελέτης & σχεδίασης έργων πρασίνου

    Αρχιτεκτονική σχεδίαση χώρων πρασίνου
    Σχεδιασμός συστημάτων αυτόματου ποτίσματος
    Διάπλαση & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
    Διακόσμηση εσωτερικών χώρων

Προγράμματα κατασκευής κήπου

    Κατασκευή αρδευτικών δικτύων
    Σπορά χλοοτάπητα
    Χωματουργικές εργασίες

Προγράμματα συντήρησης κήπων

    Έλεγχος και προγραμματισμός αυτόματου ποτίσματος
    Κλάδεμα δένδρων & θάμνων
    Υποστύλωση δένδρων
    Λίπανση, Φυτοπροστασία

Ειδικές εφαρμογές

    Καταπολέμηση ασθενειών π.χ. κάμπιας ή βαμβακάδας των πεύκων
    Επανασπορά κατεστραμμένου χλοοτάπητα
    Ζιζανιοκτονία σε οικόπεδα & ακαλλιέργητες εκτάσεις

Υπηρεσίες συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services  μέσα από προγράμματα κυρίως  προληπτικής συντήρησης και με το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρει στον πελάτη άμεσες λύσεις, συμβάλλοντος στην αποτελεσματική μείωση του κόστους και στην διατήρηση της άριστης κατάστασης και λειτουργίας όλων των μερών της.

• Εργασίες τεχνικής συντήρησης (Ηλεκτρολογικές, Υδραυλικές, κ.α.)

• Ανακατασκευές & Ανακαινίσεις χώρων

• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Ισχυρά & Ασθενή ρεύματα

• Δομημένες καλωδιώσεις

• Συστήματα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας

• Συστήματα συναγερμών, Κυκλώματα CCTV, συστήματα ελέγχου πρόσβασης

• Υδραυλικές εγκαταστάσεις (Ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων, λοιπά δίκτυα)

• Εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης & ψήξης

• Συντηρήσεις Τηλεφωνικών Κέντρων

Η  ΥΑΔΕΣ Facility Services επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε μέσα και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίας ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών προσαρμοσμένες πάντα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των χώρων σας.

• Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων (Στατικές φυλάξεις, Πεζές περιπολίες, patrol)

• Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας

• Συστήματα συναγερμών, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και καταγραφής CCTV

• Access Control

• Διαχείριση εισόδου εγκαταστάσεων

• Υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προσώπων

Η  ΥΑΔΕΣ Facility Services με σεβασμό στον άνθρωπο, τις διατροφικές του ανάγκες και τηρώντας τα πρότυπα ISO και HACCP, αναλαμβάνει  με επαγγελματική  συνέπεια την:

• Ολοκληρωμένη διαχείριση επαγγελματικού χώρου εστίασης.

• Τοποθέτηση & διαχείριση αυτόματων πωλητών.

• Διαχείριση κυλικείου.

• Την παροχή προσωπικού εστίασης.

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services έχει την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένου προσωπικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και τις ανάγκες του έργου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

• Μείωση κόστους ανθρώπινου δυναμικού.

• Μείωση κινδύνου διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού.

• Βελτίωση διαχείρισης και αποδοτικότητας εργασίας.

• Εκπαίδευση και εξειδίκευση στις ανάγκες κάθε πελάτη.  

Η εταιρεία μας παρέχει ειδικευμένο προσωπικό για εργασίας Καθαριότητας, Υπηρεσίες Καμαριέρας, Υπηρεσίες εξυπηρέτησης εστίασης, τεχνικές εργασίες, κ.α.

 

Με παρουσιά σε : Ιωάννινα  Λάρισα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα  Κομοτηνή  Πάτρα

 

greecemapyad