“Facility services”   όπως ήταν

ΥΑΔΕΣ Facility Services

Νέα επίπεδα ποιότητας στον επαγγελματικό καθαρισμό!

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO 26000:2010

Ανθρώπινο δυναμικό

Θεωρύμε το ανθρώπινο δυναμικό εξαιρετικής σημασίας παράγοντα για τη σωστή παροχή υπηρεσιών!

 

H Εταιρεία

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services ξεκίνησε τη λειτουργία της  το 1994, μετά τη συγχώνευση των εταιρειών American Service A.E. και Europe Service Ο.Ε., με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Οι δραστηριότητές και οι συνεργασίες μας εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, ενω για την πληρέστερη οργάνωση και τον αμεσότερο έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρεία διαθέτει 6 σημεία φυσικής παρουσίας ανά την επικράτεια, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Καλαμάτα και Κομοτηνή.    
Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα σε νέες σύνγχρονες εγκαταστάσεις 1.000m2.
 
Η κάθε παρεχόμενη υπηρεσία μας, αποτελεί ένα αποκλειστικά σχεδιασμένο προϊόν για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

 

Σύντομη ιστορική αναδρομή:

Σύντομη ιστορική αναδρομή:
1995: Ίδρυση των Υποκαταστημάτων Ιωαννίνων & Λάρισας
1997: Ίδρυση του Υποκαταστήματος Κρήτης
1999: Ίδρυση του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης
2003: Ίδρυση του Υποκαταστήματος Αθήνας
2009: Μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε.
2010: Μεταφορά Έδρας στην Αθήνα
2011: Νέα ομάδα Διοίκησης & Νέα Στρατηγική (Total Facility Services)
logo11

 

Όραμά μας είναι να ταυτίσουμε την παρουσία μας με την παροχή ποιοτικών ολοκληρωμένων λύσεων στον κλάδο Facilities Management, αντάξιων των απαιτήσεων των πελατών μας,
Η σημερινή αγορά έχει ανάγκη για:

              • την ποιότητα,
              • την αμεσότητα - την ευελιξία των παρεχόμενων λύσεων,
              • επικέντρωση στις ανάγκες του πελάτη και των εγκαταστάσεων,
              • την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services προσδοκά από τους υπαλλήλους της να εφαρμόζουν τις εταιρικές αξίες

ARXES.png

Οι εταιρικές αξίες αποτελούν ένα από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας μας, καθότι καθορίζουν την εταιρική μας κουλτούρα, καθοδηγούν την συμπεριφορά μας απέναντι στους συναδέλφους, πελάτες και λοιπούς συνεργάτες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους πυλώνες όπου στηρίζεται η ανάπτυξη και η πρωτοπορία της ΥΑΔΕΣ Facility Services.

 Η εταιρεία μας δεσμεύεται εμπράκτως στην παροχή υπηρεσιών, διασφαλίζοντας με πιστοποιημένες διαδικασίες και μηχανισμούς υψηλής ποιότητας αποτελέσματα, που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών μας.

 Στην ΥΑΔΕΣ εστιάζουμε στον πελάτη και αποτελεί βασικό γνώμονα στον τρόπο σκέψης και δράσης μας, πράξη που διασφαλίζει μακροχρόνιες συνεργασίες. Αναγνωρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας ως τον βασικό παράγοντα επιτυχίας μας, επενδύουμε συνεχώς σε αυτό με την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και άριστων συνθηκών εργασίας.

 

pylwnes

 

 

 

 

 

 

 

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services με αριθμούς

       • Κύκλος εργασιών 2010: 10,79εκ€
       • Κεντρικά γραφεία Αθηνών (1.000τμ)
       • 6 σημεία φυσικής παρουσίας Πανελλαδικά.
       • Πάνω από 450 άτομα άμεσα απασχολούμενο προσωπικό.
       • Πάνω από 500 εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών Facility.

          Ισολογισμός 2012
          Δελτίο τύπου - Ολοκλήρωση Εκπάιδευσης
          Ισολογισμός 2013 - Πρόσκληση τακτικής συνέλευσης μετόχων 2013
          Ισολογισμός 2014 - Πρόσκληση τακτικής συνέλευσης μετόχων 2014
          Ισολογισμός 2015 - Πρόσκληση τακτικής συνέλευσης μετόχων 2015

 

Η παρουσία της ΥΑΔΕΣ Facility Services στην σημερινή ανταγωνιστική κοινωνία και αγορά επιδιώκει την διατήρηση κοινωνικού προφίλ και φιλικής παρουσίας απέναντι στην Ελληνική κοινωνία.

Η ενεργή συμμετοχή της εταιρείας μας σε δράσεις και έργα που έχουν ως στόχο την να αποκτήσουμε πρόσβαση σε νέους πόρους, να δημιουργήσουμε νέες δυναμικές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, να διαχειριστούμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά σύνθετα περιβάλλοντα, όπως και να συμβάλουμε στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Για εμάς, η εταιρική ευθύνη σημαίνει αναπτύσσουμε τις σωστές πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα που εξετάζουν κάθε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

      • Επιχειρησιακή ηθική και διαφάνεια
      • Εργασιακές πρακτικές και σχέσεις
      • Ανθρώπινα δικαιώματα


 

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services με αριθμούς

10.000.000

Μέσος όρος κύκλου εργασιών ανά έτος

2.000τμ

Εγκαταστάσεις και γραφεία

7 σημεία

φυσικής παρουσίας Πανελλαδικά

550 άτομα

άμεσα απασχολούμενο προσωπικό

Με λίγα λόγια

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services  με την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, τη χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας και καινοτόμων μεθόδων καθαρισμού, δημιουργεί συνεχώς νέα επίπεδα ποιότητας στον επαγγελματικό καθαρισμό, παρέχοντας εξαιρετικές υπηρεσίες, στη βάση μιας σύγχρονης φιλοσοφίας υπηρεσιών.

ΥΑΔΕΣ
ΥΑΔΕΣ
Επαγγελματικός καθαρισμός

Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η επιμόρφωση του προσωπικού αποφασίζεται και προγραμματίζεται από τη διοίκηση, σε συνεργασία με την διεύθυνση προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε εργαζομένου στο πλάνο εργασιών.

ΥΑΔΕΣ
ΥΑΔΕΣ
Ανθρώπινο Δυναμικό

Κύριο μέλημά μας είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας καθώς και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

ΥΑΔΕΣ
ΥΑΔΕΣ
Πολιτική ποιότητας